ISER-N

...

Mrs. Adina Gurung

Cirriculum Viate

...

Mrs. Anuja Dangol

...

Mr. Bamdev Adhikari

...

Mr. Basanta Rana Bhat

Cirriculum Viate

...

Mr. Bishnu Prasad Adhikari

Cirriculum Viate

...

Dr. Deb Prasad Pandey

Cirriculum Viate

...

Prof. Dr. Dirgha J. Ghimire

Cirriculum Viate

...

Mrs. Gita Subedi

Cirriculum Viate

...

Dr. Humnath Bhandari

Cirriculum Viate

...

Mrs. Indra Kumari Chaudhary

Cirriculum Viate

...

Mr. Keshav Kumar Sharma

...

Mr. Krishna Shrestha

Cirriculum Viate

...

Mr. Madhav Ghimire

...

Mr. Mangal Raj Darai

...

Dr. Manjeshwori Singh

Cirriculum Viate

...

Mr. Lok Nath Poudel

...

Prof. Dr. Nabaraj Devkota

Cirriculum Viate

...

Dr. Pashupati Chaudhary

Cirriculum Viate

...

Mr. Prem Prakash Pandit

Cirriculum Viate

...

Mr. Rajendra Ghimire

Cirriculum Viate

...

Mr. Ram Prasad Luetel

Cirriculum Viate

...

Mrs. Rija Manandhar

Cirriculum Viate

...

Mr. Subodh Khanal

Cirriculum Viate

...

Dr. Yogendra Man Shrestha